ร้านดอกไม้ สุพรรณบุรี ช่อกุหลาบ ช่อดอกไม้ ส่งดอกไม้ กระเช้าผลไม้ พวงหรีดสุพรรณบุรี

TwitterFacebookGoogle

ไวโอเลต

เป็น ไม้ยืนต้นสูง 10–15 เมตร ลำต้นเปลาตรง เรือนยอดเป็นพุ่มกลม ผิวเปลือกนอกสีเทา ใบเป็นใบเดี่ยว รูปรีหรือรูปไข่แกมขอบขนาน ปลายใบมน ดอก : ดอกย่อยขนาดใหญ่ กลีบดอกสีชมพู สีม่วงแกมชมพู หรือสีม่วง ออกดอกช่วงเดือนมีนาคม-มิถุนายน ผลเป็นผลแห้ง มีขนาดใหญ่ ขยายพันธุ์:โดยการเพาะเมล็ด ถิ่นกำเนิด: ที่ราบลุ่มริมน้ำ ป่าเบญจพรรณชื้นและป่าดิบทั่วไป

28.ดอกแอฟริกันไวโอเลต

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Saintpaulia ionantha

วงศ์ : Gesneriaceae

ชื่อสามัญ : African Violet

ลักษณะทั่วไป

พันธุ์ ดั้งเดิมนั้นมีกลีบดอกชั้นเดียว และมีสีเดียวคือ สีม่วง ดอกออกเป็นช่อ ก้านดอกยาวประมาณ 7-10 นิ้ว กลีบดอก มี 5 กลีบ ใบเป็นรูปไข่ ของใบเรียบ มีขน