ร้านดอกไม้ สุพรรณบุรี ช่อกุหลาบ ช่อดอกไม้ ส่งดอกไม้ กระเช้าผลไม้ พวงหรีดสุพรรณบุรี

TwitterFacebookGoogle

ร้านดอกไม้-สุพรรณบุรี

อ่อนอยู่ทั่วไปทั้งบนใบและใต้ใบ ต่อมามีการผสมพันธุ์ปรับปรุงพันธุ์ต่าง ๆ ออกมามากมาย ทำให้ปัจจุบันนั้นมีหลายสี เช่น สีขาว ชมพู แดง ม่วง และมีทั้งที่เป็นดอกชั้นเดียวและ ดอกซ้อน นอกจากนี้ยังมีทั้งกลีบดอกเรียบ และกลีบดอกหยักด้วย

การขยายพันธุ์

เมล็ด เมล็ดของแอฟริกันไวโอเล็ตนั้นมีขนาดเล็กมาก ดังนี้นการเพาะเมล็ดจึงต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ และ การปักชำ

29.ดอกมอร์นิ่งกลอรี่

ชื่อวิทยาศาสตร์ Ip omoea Rorsfalliae. (L.) Roth.

วงศ์ CONVOLVULACEAE

ชื่อสามัญ Deep rose. morning glory

ลักษณะทั่วไป

ต้น เป็นไม้เถาเลื้อยฤดูเดียว เถามีขนาดเล็ก ตามเถามีขนขึ้นปกคลุมจนทั่ว โดยเฉพาะ บริเวณปลายยอด ใบ เป็นไม้ใบเดี่ยว ใบเป็นรูปไข่ ปลายใบแหลม โคน